Rozgrzewaj?ca herbata z cynamonem, go??dzikami i pomara??cz?

Informacja prasowa
Pozna??, 9 listopada 2017 roku
Zr??b na przek??r jesieni!

Przepis na rozgrzewaj?c? herbat?

Listopad to najtrudniejsza dla naszego samopoczucia pora roku. Jest pochmurne i deszczowo, a temperatura bywa ju?? i??cie zimowa. Ponadto z drzew spadaj? kolorowe li??ci ?? symbol z??otej polskiej jesieni ?? kt??re do tej pory koloryzowa??y krajobraz, przez co cz?sto nie mamy ochoty wychodzi? z domu. Pogoda jednak nie zwalnia nas z codziennych obowi?zk??w. Jak nie da? si? jesiennej chandrze i cieszy? si? zdrowiem mimo nieprzychylnej aury? Podpowiadaj? eksperci Ahmad Tea London.
Dni staj? si? coraz kr??tsze, st?d wychodz?c z pracy najcz???ciej nie mamy co liczy? na cho?by odrobin? s??o??ca ??zaczyna zachodzi? ju?? o godzinie 16. W tak? pogod? dobrze jest mie? sprawdzone sposoby na zachowanie zdrowia ?? najgorsze, co si? nam mo??e teraz przytrafi?, to przezi?bienie. Jedni stawiaj? na popraw? odporno??ci poprzez uprawianie sportu, inni wzbogacaj? swoj? diet? w witaminy, a kolejni s? przekonani, ??e pomog? ciep??e ubrania. Dobrym pomys??em na walk? z wych??odzonym organizmem jest picie zaraz po przyj??ciu do domu gor?cych napar??w z dodatkiem przypraw korzennych, kt??re znane s? ze swojej esencjonalnej woni oraz w??a??ciwo??ci rozgrzewaj?cych. Kubek tak przyprawionej herbaty uratuje nasze zdrowie nawet po d??ugim spacerze w wietrzny i zimny wiecz??r.

Rozgrzewaj?ca herbata z cynamonem, go??dzikami i pomara??cz?
Sk??adniki:

??? Herbata English Afternoon Ahmad Tea London
??? 1 plaster pomara??czy
??? kilka go??dzik??w (w zale??no??ci od upodobania)
??? szczypta cynamonu (lub kawa??ek kory cynamonu)
??? 2 ??y??eczki miodu
Spos??b przygotowania:
Czarn? herbat? English Afternoon Ahmad Tea London nale??y zaparzy? zgodnie z instrukcj? na opakowaniu. Nast?pnie doda? plaster pomara??czy z okrojon? sk??rk? oraz go??dziki (ich liczba powinna by? zale??na od tego, jak esencjonalny chcemy otrzyma? napar), wsypa? szczypt? cynamonu, b?d?? w??o??y? kawa??ek jego kory i pos??odzi? miodem.
Smacznego!

Wi?cej informacji znale??? mo??na na stronie www.ahmadtea.pl
Wi?cej informacji o Ahmad Tea London:
Firma Ahmad Tea powsta??a dzi?ki wiedzy i do??wiadczeniu rodziny, kt??ra od czterech pokole?? pieczo??owicie czuwa nad procesem uprawy herbaty, przygotowania mieszanek, pakowania oraz dystrybucji. Marka Ahmad Tea London jest symbolem najlepszych herbat. Wnikliwa selekcja i tradycyjne metody r?cznego zrywania li??ci sprawiaj?, ??e herbata zawsze zachowuje ??wie??y i intensywny zapach. Starannie dobrane li??cie r????nych gatunk??w herbat tworz? wyrafinowane mieszanki o niezapomnianym smaku. Dzia?? jako??ci kontroluje ka??d? parti? zebranych li??ci przed rozpocz?ciem procesu mieszania, nast?pnie akceptuje gotowe mieszanki przed ich zapakowaniem. Szczeg????owa kontrola gwarantuje utrzymanie najwy??szej jako??ci, niepowtarzalnego koloru, zapachu i smaku w ka??dej fili??ance herbaty. Ahmad Tea London oferuje szerok? gam? herbat czarnych, zielonych, czarnych smakowych, zielonych smakowych, napar??w owocowych w opakowaniach dla detalu, gastronomi oraz jako ekskluzywne prezenty.
Zapraszamy na nasz fanpage: https://www.facebook.com/AhmadTeaPolska oraz stron? www.ahmadtea.pl
Wi?cej informacji o LEVANT Foods:
LEVANT FOODS- importer, eksporter i producent najwy??szej jako??ci produkt??w spo??ywczych – to firma z ponad 25-letni? tradycj?. Odk?d powsta??a w 1991 r., sta??a si? wa??nym partnerem handlowym dla polskich i zagranicznych firm. Dynamiczny rozw??j i przemy??lana polityka firmy sprawi??y, ??e zaufali nam znani i cenieni ??wiatowi producenci artyku????w spo??ywczych, z kt??rymi wsp????pracujemy na zasadach wy???czno??ci.
Wysok? pozycj? rynkow? firmy potwierdzaj? liczne wyr????nienia, m.in.: uzyskany wielokrotnie tytu?? “Gazele Biznesu”, certyfikat D&B – “Przejrzysta firma” oraz cz??onkostwo w Polskiej Konfederacji Pracodawc??w Prywatnych Lewiatan.
Wi?cej informacji znale??? mo??na na stronie www.levant.pl

Authors
Top