Wiadomości branżowe

NestlĂŠ “Działa z imPETem!”

NestlĂŠ Polska S.A. Oddział NestlĂŠ Waters wraz z trzema innymi wiodącymi producentami wody i napojów w butelkach PET, rozpoczęło dziś pionierski projekt ponad podziałami “Działaj z imPETem!”, ukierunkowany na zwiększenie ilości zbieranych i poddawanych recyklingowi butelek PET. Przedsięwzięcie obejmuje m.in. działania edukacyjne i jest realizowane przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A.

Realizując swoje dobrowolne zobowiązania środowiskowe, czterech wiodących producentów wody i napojów w butelkach PET: NestlĂŠ Polska S.A. Oddział NestlĂŠ Waters, Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o, Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. oraz Ĺťywiec Zdrój S.A., zainicjowało dzisiaj program “Działaj z imPETem”. Jest on ukierunkowany na zwiększenie recyklingu i odzysku opakowań. Organizatorem i koordynatorem przedsięwzięcia jest Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A., a partnerami podmioty gospodarujące odpadami w gminach. Projekt realizowany będzie m.in. poprzez działania edukacyjne prowadzone w wybranych lokalizacjach na terenie kraju. W rezultacie podejmowanych działań inicjatorzy projektu zapewnią odzysk i recykling wprowadzanych na rynek opakowań z tworzyw sztucznych na poziomie przewyższającym ich zobowiązania prawne.

Naszym nadrzędnym celem jest podnoszenie jakości życia i dążenie do lepszej przyszłości. Realizujemy go poprzez m.in. działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Planujemy w NestlĂŠ, że do 2025 roku wprowadzimy opakowania w całości nadające się do recyklingu lub takie, które można ponownie wykorzystać. Aktywnie działamy w obszarze edukowania społeczeństwa w temacie recyklingu, aby butelki nie trafiały na wysypiska czy też do domowych instalacji grzewczych. Jako firma odpowiedzialna społecznie, w tym także za swoje opakowania, cieszymy się, że możemy wziąć udział w projekcie “Działaj z imPETem”, ponieważ zarówno nam jak i Rekopolowi Organizacii Odzysku Opakowań S.A. przyświeca wspólny cel. Jest nim spowodowanie, by jak największa liczba butelek PET pochodzących z gospodarstw domowych dostawała drugie życie. A nasza butelka PET jest w 100% recyklowalna, pod warunkiem że trafi do miejsca, gdzie w odpowiedni sposób zostanie przetworzona. – mówi Artur Młotek, Dyrektor ds. Łańcucha Dostaw z NestlĂŠ Polska S.A., Oddział NestlĂŠ Waters,

Więcej informacji o projekcie “Działaj z imPETem” po linkiem: www.rekopol.pl/dzialajzimpetem


dostarczył infoWire.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #bilet   #cego   #freixenet   #jako   #jest   #kinie   #nbsp   #oacute   #pod   #ponad   #swoj