Graj w kolory z nowym ekspresem Inissia od Nespresso

Pomys?? na pierwsze kawowe do??wiadczenie od Nespresso

Warszawa, marzec 2014 r. - Dost?pno??? w radosnych kolorach, kompaktowe rozmiary, elegancki design i prostota obs??ugi - oto Inissia, nowe urz?dzenie od Nespresso. Wprost nie mo??na oprze? si? rado??ci z jego u??ytkowania! Ten ekspres sprawia, ??e ????codzienne picie kawy staje si? wyj?tkow? przyjemno??ci?.

Inspiracj? dla tw??rc??w tego uroczego ekspresu by??y: zabawa oraz pomys??owe, funkcjonalne rozwi?zania po???czone z wysokiej klasy stylem. Dzi?ki temu maszyna uosabia minimalizm w najlepszym wydaniu. Ci??nienie 19 bar??w oraz optymalne po???czenie wszystkich funkcjonalno??ci Inissii - m.in. odpowiedniej temperatury wody oraz jej ilo??ci przep??ywaj?cej przez kapsu??k? - to gwarancja przyjemno??ci z delektowania si? za ka??dym razem doskona??? kaw?.

Inissia zaprojektowana zosta??a z my??l? o prostocie u??ytkowania. Jest intuicyjna w obs??udze i zas??uguje na miano technologicznej pere??ki. Dzi?ki optymalnemu czasowi nagrzewania (zaledwie 25 sekund) pozwoli delektowa? si? ulubiona kaw? niemal??e natychmiast. Zaprogramowane przyciski u??atwiaj? przygotowanie idealnej wielko??ci kawy, a tryb automatycznego wy???czania po 9-ciu minutach bezczynno??ci czyni maszyn? niezwykle energooszcz?dn?. Ogromn? zalet? urz?dzenia jest jego waga: to najl??ejszy ekspres w ofercie Nespresso - wa??y jedynie 2,4 kg. Zastosowane w Inissii: du??y pojemnik na zu??yte kapsu??ki (mie??ci si? ich 11) oraz zbiornik wody o pojemno??ci 0,7 litra to dowody na to, ??e niewielkie rozmiary nie musz? wi?za? si? z kompromisem. Dodatkowo ekspres mo??na uzupe??ni? o spieniacz do mleka - nowe Aeroccino3, a ruchoma podstawka pod fili??ank? u??atwia przygotowanie zar??wno kaw klasycznych, jak i mlecznych w wy??szej szklance.

Dzi?ki bogatej palecie radosnych kolor??w Inissia trafia we wszystkie gusta i jednocze??nie pasuje do ka??dej, najbardziej nowoczesnej przestrzeni. Jej kompaktowe rozmiary sprawdzaj? si? nie tylko w kuchni i salonie, ale tak??e m.in. w hotelowym pokoju.

Nowa maszyna pojawi si? na rynku w kilku kolorach. Dzi?ki dost?pnym wariantom Inissia jest idealnym rozwi?zaniem dla os??b, kt??re ceni? indywidualny styl i niezale??no??? oraz nowoczesne wyko??czenie wn?trza. To r??wnie?? ??wietna propozycja dla szukaj?cych swojego pierwszego ekspresu ?? urz?dzenie pomo??e przygotowa? dok??adnie tak? kaw?, na jak? masz ochot?, a jednocze??nie pozwoli na kawowe eksperymenty.

Inissia - w sprzeda??y od marca 2014 roku - dost?pna b?dzie w cenie 399 z?? w sze??ciu sta??ych kolorach - czarnym (Black), bia??ym (White), czerwonym (Ruby Red), kremowym (Vanilla Cream), pomara??czowym (Orange) oraz szarym (Grey). Nespresso przewidzia??o r??wnie?? dwie edycje limitowane ekspresu w odcieniu ??????tym (Summer Sun) i b???kitnym (Blue Sky). 

 

Nespresso Inissia ?? dane techniczne

Design ekspresu:

 • prosty o lekko zaokr?glonych kszta??tach i niewielkich rozmiarach
 • dost?pny w kilku kolorach
 • logo Nespresso wyt??oczone na boku maszyny
 • ruchoma podstawka pod fili??ank?

Dost?pne kolory:

 • bia??y (White)
 • czerwony (Ruby Red)
 • pomara??czowy (Orange)
 • czarny (Black)
 • kremowy (Vanilla Cream)
 • szary (Grey)

Funkcjonalno??ci:

 • dwie programowalne wielko??ci fili??anki: espresso i lungo
 • automatyczne wy???czanie po 9 minutach bezczynno??ci (mo??e by? zmienione do 30 minut)
 • czas nagrzewania: 25 sekund
 • 19-barowa pompa ci??nienia statycznego
 • najwy??sza klasa energetyczna: klasa A

Specyfikacja techniczna:

 • wymiary: 12 cm x 23 cm x 32,1 cm??
 • waga: 2,4 kg
 • pojemno??? zbiornika wody: 0,7 litra
 • pojemnik na zu??yte kapsu??ki: 9-11 kapsu??ek
 • pojemno??? zbiornika podstawki pod fili??ank?: 180 ml

Partnerzy:

 • De??Longhi
 • Krups

Dost?pno???:

 • marzec 2014

Cena:

 • 399 z??

 

Informacja o Nestl? Nespresso S.A.

Nestl? Nespresso S.A. jest pionierem i liderem rynku najwy??szej jako??ci porcjowanej kawy premium. Sp????ka Nespresso z siedzib? w Lozannie, Szwajcaria, obecna jest w ponad 60 krajach i zatrudnia  ponad 9500 pracownik??w. W 2013 roku sp????ka zarz?dza??a globaln? sieci? sprzeda??y detalicznej licz?c? ponad 320 butik??w. Wi?cej informacji pod adresem: www.nestle-nespresso.com.

?r??d??o Nestl? Polska S.A.. Dostarczy?? netPR.pl
Authors
Top