Europa

Dyrektywa Ptasia

Dyrektywa Ptasia to potoczna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979, o ochronie dziko żyjących ptaków (Directive on the Conservation of Wild Birds).

Dyrektywa Ptasia to potoczna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979, o ochronie dziko żyjących ptaków (Directive on the Conservation of Wild Birds). Dyrektywa Ptasia składa się z 19 artykułów i 5 załączników, które precyzują metody jej realizacji.

Celami Dyrektywy są:

* ochrona przed wyginięciem wszystkich istniejących współcześnie populacji ptaków występujących w stanie dzikim w UE

A to już wiesz?  Absynt - czar zielonej wróżki

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy