Jak dobra? napoje i trunki do uroczystego posi??ku

Informacja prasowa
Warszawa, 16.06.2015

Jakie wino podajemy do obiadu?
Zwyczaj podawania wina do uroczystego posi??ku powoli zadamawia si? w Polsce. Przygotowuj?c przyj?cie i chc?c dope??ni? danie trunkiem nale??y pami?ta?, by zwr??ci? szczeg??ln? uwag? przy jego doborze. Faktem jest, ??e odpowiednio dobrany trunek z pewno??ci? u??wietni ka??d? potraw?, jednak ten nietrafiony mo??e przyczyni? si? do dos??ownej katastrofy kulinarnej. Aby nie narazi? si? na faux pas, Marco Ghia ?? pasjonat wina i szef Warszawskiej Akademii Kulinarnej Whirlpool zdradza kilku podstawowych zasad, dzi?ki kt??rym sztuka podawania wina do obiadu stanie si? prosta i przyjemna.

Gdzie szuka? podpowiedzi?
Najbardziej rozpowszechniona i tradycyjna zasada, kt??ra g??osi, ??e bia??e wino powinno podawa? si? do ryb, a czerwone do czerwonego mi?sa powoli odchodzi w zapomnienie. Marco Ghia przygotowa?? specjaln? rozpisk? najpopularniejszych sk??adnik??w spo??ywczych oraz potraw, a nast?pnie przyporz?dkowa?? je poszczeg??lnym gatunkom wina:
?? Franciacorta – do potraw s??onych
?? Sauvignon Blanc ?? do tart i sos??w
?? Gr??ner Veltliner – do potraw z dodatkiem ??wie??ych zi????
?? Pinot Grigio ?? do da?? lekkich oraz do chudych rybnych
?? Chardonnay – do t??ustszych ryb lub ryb w bogatym sosie
?? Off-Dry par Riesling – do potraw s??odkich i pikantnych
?? Chianti – do krewetek
?? Moscato d’Asti ?? do owocowych deser??w
?? Pinot Noir – do potraw z ziemistych smakach
?? Sangiovese ?? do czerwonego mi?sa

Czy temperatura wina ma znaczenie?
Tak. Niezb?dne jest podawanie wina w odpowiedniej temperaturze, poniewa?? dopiero wtedy b?dziemy mogli poczu? pe??ni? jego smaku. Marco Ghia przygotowa?? zestawienie, dzi?ki kt??remu trudno pope??ni? b???d:
?? 18 ° C – Shiraz, Cabernet Sauvignon Rodan California, Vintage Por
?? 17 ° C – Bordeaux Ch??eauneuf-du-Pape, Ribera delDuero, South African Pinotage, Cabernet
?? 16 ° C – Reds, Rioja, Toro, Australii i Kalifornii Pinot Noir, Tawny i Ruby Porty
?? 15 ° C – C?te Chalonnaise, Zinfandel, Pinot Noir, Pinot Noir, Oloroso i sherry Cream, Bual i Maderias Malmsey
?? 14 ° C – Chinon, Bourgueil, Washington State Cabernet Sauvignon, Valpolicella, Chianti
?? 12 – 13 ° C – Beaujolais, Sancerre, Bardolino, Lago di Caldaro, Sanish
?? 9 ° C – Pessac-L?ognan i Graves, Chardonnay, Chardonnay, Semillon, Chardonnay
?? 8 ° C – Alzacja, Chablis, C?te Chalonnaise i Maconnais, Franken, Riesling, Cabernet i Grenache
?? 7 ° C – wina musuj?ce, Sancere
?? 6 ° C – Anjou, Sauvignon, Asti,
?? 5 ° C – Soave, Vinho Verde, Swiss Chasselas, Gr??ner Veltliner,

Domowe laboratorium
Je??li dopiero zaczynacie swoj? przygod? z winem warto najpierw poeksperymentowa?. Podczas wolnego wieczoru spr??bujcie otworzy? butelk? swojego ulubionego trunku, np. Prosecco i po???czy? z nim ulubione sk??adnik np. sery, mi?so czy owoce. Dzi?ki tej prostej czynno??ci na w??asnej sk??rze przekonacie si? co komponuje si? dobrze, a co nie. Innym ciekawym sposobem, kt??ry poleca Marco Ghia, jest pr??bowanie kilku rodzaj??w wina podczas gotowania. Najpierw posmakujcie samego wina, a potem z k?sem potrawy. Dzi?ki tej niewinnej zabawie pozyskacie unikaln? wiedz?, kt??re z nich najlepiej pasuje do przyrz?dzanego dania. Polecamy, aby do eksperymentowania zaprosi? przyjaci???? i stworzy? im mo??liwo??? zabrania do sto??u kieliszka z tym gatunkiem wina, kt??re najbardziej zasmakowa??o im podczas test??w.
Wi?cej przepis??w na www.akademiakulinarnawhirlpool.pl

marco ghia

_________________________________________________________________________________

O Akademii Kulinarnej Whirlpool.
Akademia Kulinarna Whirlpool w Warszawie mie??ci si? w awangardowej przestrzeni kulturalno-biurowej na terenie praskiego kompleksu Soho Factory, na ulicy Mi??skiej 25. W??oscy gospodarze tego wyj?tkowego miejsca ?? Marco Luca Ghia oraz Emilliano Castagna ?? zapraszaj? na swoje wyj?tkowe ??r??dziemnomorskie warsztaty. Oferta w du??ej mierze bazuje na inspiracjach kuchni? w??osk?, lecz znajdziemy w niej r??wnie?? spotkania z kucharzami specjalizuj?cymi si? w lokalnej kuchni polskiej czy przysmakach z dalekich kraj??w. Dodatkowy i wyj?tkowym elementem s? degustacje win prowadzone przez profesjonalnych sommelier??w.
Akademia Kulinarna Whirlpool we Wroc??awiu. Szefem kuchni jest Justyna Pl?skowska – prowadzi warsztaty z zakresu zdrowego ??ywienia oraz samodzielnego kreowania sztuki kulinarnej. Zach?ca dzieci i najbardziej wymagaj?cych konsument??w do spo??ywania naturalnych potraw, pokazuj?c, ??e poj?cie Slow Food, to przede wszystkim zabawa w towarzystwie witamin i najwa??niejszych mikroelement??w. Oferta wroc??awskiej akademii jest niezwykle szeroka. Od kurs??w dla doros??ych, amator??w i profesjonalist??w, przez warsztaty dla dzieci, spotkania integracyjne, urodziny, spotkania autorskie po warsztaty baristyczne oraz sommelierskie.
Akademia Kulinarna Whirlpool dysponuje nowoczesnym zapleczem kuchennym wyposa??onym w najwy??szej klasy sprz?ty do zabudowy marki Whirlpool. Wszystkie urz?dzenia wyposa??one s? w 6-ty Zmys??, inteligentn? technologi?, kt??ra zapewnia idealn? skuteczno??? i doskona??e rezultaty. Unikatowe wzornictwo, kt??re idzie w parze z funkcjonalno??ci? obs??ugi, dope??nia ca??o??ci i sprawia, ??e przestrzenie Akademii Kulinarnej Whirlpool posiadaj? niepowtarzalny wygl?d. A go??cie Akademii czuj? si? tam komfortowo i wracaj?, by prze??y? nowe przygody kulinarne pod czujnym okiem naszych mistrz??w kuchni.

Authors
Top