Cudowne Brownie od Tomasza Dekera

Warszawa, kwiecie?? 2019

Informacja prasowa

Cudowne Brownie od Tomasza Dekera
Tomasz Deker, mistrz cukiernictwa, w swojej pracy sk??adniki odmierza do tysi?cznych grama, ???czy dok??adno???, precyzj? i spok??j ze spojrzeniem artysty. Jego pasj? jest czekolada, z kt??rej potrafi stworzy? prawdziwe arcydzie??a. Z okazji Dnia Czekolady (12 kwietnia), specjalnie dla kampanii ??S??odka R??wnowaga?, mistrz dzieli si? swoim przepisem na doskona??e brownie, kt??re zachwyci go??ci przy wielkanocnym stole.
Brownie Tomasza Dekera
Produkty niezb?dne do przygotowania przepisu:

blacha 40×30 cm

280g mas??o
320g cukier
170g kuwertura czekoladowa 70%
220g jajka
130g m?ka gryczana
15g kakao ciemne
2g s??l
10 ml ekstrakt z wanilii

Jak przygotowa? Brownie?

Ubi? mas??o z cukrem na puszysta mas?.
Doda? rozpuszczona czekolad? i jajka etapami. Na koniec wanili? i sypkie sk??adniki. Rozsmarowa? na blaszce na p??asko / 2 cm / i pieczemy w tem 190*c

Mus czekoladowy
145g ??mietana 34%
190g czekolada kuwertura 60%
190g ubita ??mietana 34%

??mietan? zagotowa?, doda? do czekolady na 2 razy, wymiesza? dok??adnie.
Pozosta??? ??mietan? ubi? na sztywno i po???czy? z przech??odzon? wcze??niej przygotowan? mas?. Przek??adamy krem do worka i nanosimy na wystudzone brownie.

Dlaczego warto je??? czekolad??
Czekolada to przysmak uwielbiany przez dzieci i doros??ych na ca??ym ??wiecie. Okazuje si? jednak, ??e to nie tylko s??odko??? i ma??a przyjemno??? na popraw? nastroju. Czekolada wykazuje tak??e w??a??ciwo??ci prozdrowotne. Dzi?ki temu, ??e jest ??r??d??em epikatechiny (substancja o potencjale antyoksydacyjnym), kt??ra ma zdolno??? do wymiatania wolnych rodnik??w tlenowych, op????nia procesy starzenia si? kom??rek i dzia??a odm??adzaj?co. Flawonoidy obecne w czekoladzie zmniejszaj? ryzyko chor??b uk??adu kr???enia, poprzez spowolnienie rozwoju mia??d??ycy, wywieraj? korzystny wp??yw na nab??onek naczyniowy, rozszerzanie naczy?? krwiono??nych, obni??enie poziomu lipid??w i zmniejszenie nasilenia stanu zapalnego. Serotonina, kt??ra jako neuroprzeka??nik wp??ywa korzystne na nasz nastr??j i zmniejsza ryzyko depresji. Podobne dzia??anie wykazuje tak??e obecna w czekoladzie fenyloetyloamina, kt??ra r??wnie?? wp??ywa na popraw? nastroju. Czekolada jest tak??e ??r??d??em magnezu, ??elaza, fosforu i cynku, dzi?ki czemu wp??ywa korzystnie na kondycj? sk??ry, w??os??w i paznokci, a tak??e umo??liwia prawid??owe funkcjonowanie organizmu ?? wyja??nia dietetyk Katarzyna Stachurska, ekspert kampanii ??S??odka R??wnowaga?.

Kampania ??S??odka r??wnowaga?
Celem kampanii jest edukacja w zakresie roli cukru w diecie cz??owieka oraz pokazanie, ??e produkty zawieraj?ce cukier mog? stanowi? element zdrowej i zbilansowanej diety, po???czonej z aktywnym trybem ??ycia.
Wi?cej informacji na www.slodkarownowaga.pl

Authors
Top